Wednesday, July 7, 2010

Icons and logos for ad agency Fairfax


För reklambyrån Fairfax har jag utifrån deras grafiska profil skapat ikoner för deras produkter/tjänster: www.fairfax.se. Så glöm nu inte vem som kan hjälpa er med liknande arbeten, logotyper mm.

For the advertising agency Fairfax I have created icons to symbolize their products and services: www.fairfax.se. So, please don’t forget who to call when you need similar work and logotypes done.