Friday, August 13, 2010

Mama Mia Shop consept

MamaMia och grundaren Christina Wahlström har gett mig i uppdrag att för deras nya barnbutik ta fram ett nytt koncept och design. Jag vill med mitt arbete hjälpa MamaMia att förmedla känslan av hur underbart det är att få sin lilla prins eller prinsessa till världen. Med sin lekfullhet och med symboliken från blommor och bin skall konceptet också vara applicerbart på produkter och allt butiksmaterial. Allt det som MamaMia handlar om.

MamaMia and founder Christina Wahlström has given me the assignment todevelop, illustrate and design their new store. With my design I want to help MamaMia to enforce the wonderful feeling of bringing a little price or princess to the world. With its playfulness the artwork also show the “the birds, the bees and the butterflies” that brings them to life. The concept as a whole will be applied to in-store material and products.

Here is a first glance at the design and the wall paper being put up in the MamaMia Shop: