Sunday, July 10, 2011

Kurbits for wedding by Tinterova

Created a personal Kurbits for close beloved friends that got married. Kurbits include their star signs and other personal details.

Skapade en personlig kurbits för nära älskade vänner som just gifte sig. Målningen innehåller deras stjärntecken och andra personliga detaljer.