Sunday, September 28, 2014

Wedding Design


Design created for a magical day. Logo, wedding invitation, menu, place card, programme etc.

Logo


Invitation

Invitation

Menu
Foto: Karin Wahlström Fotografi

Place card
Label
Foto: Karin Wahlström Fotografi

Wall decoration of wedding logo

Wedding gift with logoMonday, September 8, 2014

Contribution to Swedish Design Award.

SE: Bidrag Helsingen Lin inlämnat till Svensk Form Award. Nu håller vi tummarna. 
EN: Contribution to Swedish Design Award.

Billy of Sweden
Helsingen Lin


Living Traditions Hälsingland


Vad har Hälsingland, som inte Dalarna har? Allt med tillägg till havet och Världsarv. Istället för hästen har de bocken, och istället för krusning (kurbits) har de mönster och schabloner från Hälsingegårdar, varav sju Världskulturarv, samt lin. Förenar man mönster och kulturarv med hälsingebocken, skapas en egen unik symbol.

Bilden av Hälsingland är ett projekt som levandegör Hälsinglands kulturella arv och synliggör hela regionens visuella identitet med en samlad bild. Här återges både mönster och bocken som symboliserar hälsingens styrka och mod.

Arbetet med Hälsingebocken startade som, och är till stor del ett konstprojekt som också funnit sin plats på produkter. Bocken skapar ett enhetligt varumärke som identifierar och definierar Hälsingland i en gemensam identitet.

Formgivarparet Tinterova & Arenholm har skapat hälsingebocken i flertalet egna versioner, här innehållande landskapsblomman Lin. För destinationsidentitet har de även skapat en Hälsingebock specifikt för varje Hälsingegård innehållande tolkningar av dess mönster, samt bockar för specifika orter baserat på deras specifika sömnader och unikitet.

Hälsingebocken har skapats två- och tredimentionell som staty. Projektet har sålts in till Hälsingland Turism för kommande place branding strategi, samt till flertalet producenter av textil, souvernirer, porslin och andra produkter. Hälsingebocken av är en del av Living Traditions - Ur fäders anor för framtida seder – med syfte att lyfta fram kulturarv i ny dager.

Graphic profile and logotype for Värdepappersregistret AB - VPR

EN: Graphic Profile and Logo for Forma Group daughter company. 
SE: Grafisk profil för FORMA Group skapad till ett av deras dotterbolag.