Thursday, May 28, 2015

Hälsingebockför Nordanstig - Place Brand Hälsingland

Jag fick i uppdrag att göra produkter (giveaways) av min Hälsingebock - Nordanstig för Nordanstigs Kommun. Jag hoppas att personerna i kommunen och med relation till kommunen gillar resultatet.
Bocken är en av många som jag skapat för olika platser, Hälsingegårdar och ändamål. Dessa ingår i mitt projekt Living Traditions, där jag framställer historiska och kulturella arv ny dager. 

HÄLSINGEBOCKEN
Hälsingebocken är Hälsinglands landskapssymbol. Bocken är sprungen ur Kungliga Hälsinge regemente I 14 år 1816. Hälsingebocken återfinns i olika former, i sägner och ortsnamn, som utsmyckning på hus, som hantverk och konst, klubbemblem och logotyper, i stadsvapen och naturligtvis i landskapsvapnet. Bocken symboliserar hälsingens styrka och mod. 

BILDEN av HÄLSINGLAND
Arbetet med Hälsingebocken av formgivare Caroline Tinterova startade som ett konstprojekt som nu hittat sin plats på produkter och i design. Hälsingebocken av Tinterova Design som ett enhetligt varumärke identifierar och definierar en gemensam bild och identitet för hela Hälsingland. I projektet skapas bockar för olika ändamål, platser där Caroline förenar Hälsinglands kulturarv, världsarvet Hälsingegårdar, hälsingemönster och landskapsblomman lin med sin Hälsingebock.LIVING TRADITIONS
Living Traditions är samlingsnamnet för design av svenska formgivaren Caroline Tinterova, där svenskt visuellt kulturarv, traditionella symboler och mönster får nytt liv med ett närvarande förflutet. För Hälsingland har design och produkter fått form genom Hälsingebocken, linblomman och mönster och måleri inspirerade av motiv från Hälsinglands kulturarv och världsarvet Hälsingegårdarna.

NORDANSTIG
Namnet Nordanstig finns omnämnt första gången år 1358 i en köpehandling av tjock linneväv. Nordanstig ligger i norra Hälsingland nära Sveriges mittpunkt. Kommunen sträcker sig från kusten, med sandstränder, fiskelägen och natursköna öar, till sitt fjällkaraktäristiska inland med skog och sjöar som bjuder på allt från vildmark och fiske till skidåkning utför och på längden. Nordanstigs kommunen
bildades 1974.

NORDANSTIGS HÄLSINGEBOCK
Hälsingland och Nordanstig är känt för sitt rika kultur- och naturliv. Hälsingebocken ”Nordanstigaren” är skapad av lokala konstnären och formgivaren Caroline Tinterova. I Hälsinglands bock syns landskapsblomman lin, och Nordanstig avspeglas i blått och vitt för sina exklusiva naturtillgångar med skidort och havsstränder, samt sin sol och snö. Fisknätet knyter an till kommunvapnet som illustrerar kusten och den historiska fiskenäringen.